Rašto tiesa

Šis blogas yra skirtas dalintis Šventojo Rašto tiesa

SENASIS TESTAMENTAS NAUJAJAME TESTAMENTE

Scott Ashley  


 Ar krikščionys naudojasi knyga, kurios didesnė  pusė   yra atgyvenusi ir nereikšminga?
 Ar Dievas padovanojo žmogui dvi skirtingai    inspiruotas   knygas, Senąjį ir Naująjį  testamentus?
Dažnas Biblijos skaitytojas mano, kad didžioji Biblijos dalis šiandieniniame gyvenime yra nereikšminga. Gaila, bet daug krikščionių atmeta didelę dalį Dievo apreiškimų, manydami, kad Senasis Testamentas yra pasenęs ir atgyvenęs. Jie mano, kad tik Naujasis Testamentas – apaštalų Raštai – yra tikrai reikšmingas, o
Senasis galiojo tik iki Jėzaus Kristaus apsireiškimo.
Ar tai reiškia, kad iš tikro Dievas žmogui davė dvi skirtingas Biblijas? Ar jis skyrė vieną dalį – hebrajų Raštus – izraelitams, kurie gyveno nuo Mozės iki Jėzaus apsireiškimo, o kita dalis, kuri prasideda nuo pirmojo tūkstantmečio pagal mūsų laiko skaičiavimą, yra skirta visiems žmonėms?

Ką apie tai sako pati Biblija? Ar viena Biblijos dalis atmeta antrąją?
Paskaitykime ką pati Biblija sako apie Senąjį Testamentą. Mes pamatysime, ar Dievas mums davė du skirtingus Raštus, ar tik vieną Šventąjį Raštą, kuris turi tęsinį.
Pradėkime nuo Senojo ir Naujojo Testamento apibrėžimo. Vyrauja nuomonė, kad Senasis Testamentas yra senas , kitaip tariant pasenęs ir atgyvenęs, ir todėl buvo pakeistas Naujuoju Testamentu. Ar galima rasti tokį požiūrį Biblijoje? Ne. Gali būti, kad kai kuriuose Biblijos vertimuose yra pavadinimai Senasis ar Naujasis Testamentas , bet tas žodis, kuris verčiamas žodžiu “Testamentas “, iš tikro reiškia “Sandorą”.

Jei pirmajame mūsų laikmečio amžiuje būtų užduotas klausimas Apaštalams Jonui, Petrui ar Pauliui ką reiškia “Senasis“ arba “Naujasis” Testamentas, jie neturėtų supratimo, ką tas klausimas galėtų reikšti. Pavadinimai Senasis ar Naujasis Testamentas buvo panaudoti tik po daugelio metų po Biblijos knygų sudarymo. Pirmą kartą pavadinimas Naujasis Testamentas randamas ankstyvojo teologo Tertulijano (apie 155 – 200 po Kr.) kūrinyje, t.y. daugiau nei amžiumi vėliau po daugumos to meto Apaštalų mirties.

Keletas stebinančių faktų 
Abiejų Biblijos dalių palyginimas padeda mums pamatyti, kaip Naujojo Testamento autoriai nagrinėjo hebraiškus raštus, kuriuos mes šiandien vadiname Senuoju Testamentu.

Kiek Naujojo Testamento autoriai cituoja Senaji Testamentą?              

Žydų Naujame Testamente yra 695 atskiros citatos iš Senojo Testamento knygų (Jewish New Testament Publikations, Jerusalem, 1989).Be to yra daugybė kitų vietu, kuriose remiamasi Senuoju Testamentu, kaip pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai ……….

Skaityti visa straipsni ciaSENASIS TESTAMENTAS NAUJAJAME TESTAMENTE

Advertisements

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: